HİZMETLERİMİZ
   
Zihinsel Disiplin Alanlarına Yönelik Özel Eğitim Hizmetleri
Okul Öncesi ve Okul Dönemi Destek Eğitim Hizmetleri
Erken Çocukluk Dönemi Eğitimleri
İşitme ve Konuşma Eğitimi Hizmetleri
Özür Gruplarına Yönelik Bireysel Eğitimi
Özür Gruplarına Yönelik Grup Eğitimi
Psikolojik Destek Hizmetleri
Aile Danışmanlığı
Aile Eğitimi
   
UYGULANAN PROGRAMLAR
  MEB’den Onaylı Programlarımız:
Yaygın Gelişim Bozukluk Destek Eğitim Programı
İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı
Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı
Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı
   
  MEB Programlarını Destekleyen Programlarımız:
OÇİDEP (Otistik Çocuklar Davranış Değiştirme Programı)
PECS (Otistik Çocuklar İletişim Programı)
E-BUP (Erken Bebek Uyarımı Programı 0-3 yaş)
PORTAGE
PREB (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklara Yönelik Bilişsel Müdahale Programı)
Küçük Adımlar
0-6 Yyaş Çocuk Değerlendirme ve İzlem Programı
Doğal Dil Öğretimi Programı
Cinsel Eğitim ve Tacizden Korunma Güç Çemberi Oluşturma Programı
   
MERKEZİMİZDE EĞİTİM SÜRECİ
1. Aile Görüşmesi
   
2. Gelişimsel Değerlendirmeler
AKDE
DEVER II
GEÇDA
Kaba Değerlendirme Formları
Artikülasyon Testleri (Ankara Artikülasyon Testi)
Ev Ortamı Değerlendirme Ölçekleri
Pbody
Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
Kelime Tamamlama Testi
   
3. Eğitimin Planlanması
Çocuk Aile Bilgi Analizi
Hedef Beceriler
Günlük Rutinler
Sosyal Ortamlarla İlgili Planlama
   
4. Eğitim

 

Planlanan eğitim bireysel ve grup eğitimi şeklinde uygulanır.
Bireysel Eğitim
Grup Eğitimi
Aile Eğitimi
Kreş ve Okul Çocuklarının Eğitim Takibi
Ev Ortamı Takibi
Sosyal Ortam Takibi