İlkelerimiz

Özel Sevgi Çiçeği Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak;

 • Tüm Öğrencilerimize hak ettikleri ve ihtiyaç duydukları eğitimi eksiksiz olarak vermek,
 • Öğrencilerimizin bütünsel gelişimini sağlamak amacıyla onlara çok yönlü öncülük etmek,
 • Öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini artırarak onları kandine güvenen, mutlu bireyler haline getirmek,
 • Öğrencilerimize doğru davranış kalıplarını öğreterek, problem davranışları en aza indirmek,
 • Gerekli eğitim ortamını ve materyallerini sağlamak,
 • Kazandırılması gereken ihtiyaçları önceliklerine göre belirleyip, çok yönlü olarak süreç takibini yapmak,
 • Öğrencilerimize, toplumsal uyumlarını artırmak amacıyla, sosyal becerilerini kullanabilecekleri fırsatlar yaratmak,
 • Velilerinizin sürekli aktif kaltılımını sağlamak,
 • Velilerimizle kurduğumuz iletişim çerçevesinde onları sosyal ve duygusal açıdan desteklemek,
 • Öğrenci ve velilerimizin sahşp oldukları özlük hakları ile ilgili onları bilgilendirmek ve onlara yol göstermek,
 • Merkezimizdeki tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte, vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ederek kaliteli eğitim anlayışını, kurumsal bakış açısıyla sürdürmek ve yaymak en temel misyonumuzdur.